dr n. med. Janusz Meder

ONKOLOG. dr n. med. Janusz Meder – kompleksowe konsultacje onkologiczne i hematoonkologiczne w zakresie prewencji, profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji psychofizycznej i leczenia wspomagającego chorych na nowotwory.

Życiorys zawodowy: 49 lat pracy naukowo-badawczej, klinicznej i dydaktycznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym (NIO-PIB) w Warszawie. Specjalista w dziedzinach onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej; były kilkudziesięcioletni  kierownik Kliniki Radioterapii, Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego oraz współpracownik w Zakładzie Biologii Komórki i Terapii Doświadczalnej. Inicjator i współtwórca Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, którego 10-letnia realizacja i finansowanie zagwarantowane były Ustawą Sejmową. Wieloletni członek Krajowej Rady ds.Onkologii w Ministerstwie Zdrowia.  Obecnie Prezes Polskiej Unii Onkologii (PUO) i przewodniczący Komisji Bioetycznej w NIO-PIB; członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, członek Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii w Sejmie RP, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, współzałożyciel think tanku Medyczna Racja Stanu (MRS).  Kierownik naukowy i wykładowca na kilkuset kursach CMKP dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinach onkologicznych, hematologicznych, medycyny paliatywnej i zdrowia publicznego. Przebywał na stypendiach naukowo szkoleniowych w laboratoriach i klinikach europejskich ośrodków onkologicznych i hematologicznych w Paryżu, Dijon,   Londynie, Amsterdamie i Brukseli. Pracował przez 3 lata w USA na stanowisku visiting professor w Harvard Medical School w Bostonie i w Memorial Sloan-Ketterting Cancer Center w Nowym Jorku.

  Członek wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych oraz komitetów redakcyjnych onkologicznych czasopism naukowych. Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Autor lub współautor ponad 180 publikacji naukowych polskich i zagranicznychOdznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Alkamed

W swojej codziennej pracy skupiamy się na ochronie nadrzędnej wartości, jaką jest zdrowie człowieka. Staramy się to czynić w sposób jak najbardziej profesjonalny zachowując jednocześnie wysokie standardy świadczonych przez nas usług.