EKG

EKG (ELEKTROKARDIOGRAM) W ALKAMED

EKG jest to nieinwazyjne badanie  pracy mięśnia sercowego. W badaniu tym dzięki elektrodom umieszczonym na skórze w ściśle określonych miejscach rejestrowane są impulsy elektryczne związane z jego pracą i prezentowane w postaci wydruku papierowego. Otrzymany zapis jest pomocny  przy rozpoznawaniu zaburzeń rytmu serca, jego zmian patologicznych oraz chorób ogólnoustrojowych

Badanie EKG wykonywane jest w Alkamed w godz. 7.30-20.00

Na życzenie pacjenta lub lekarza kierującego wykonywany jest  opis EKG przez specjalistę w tej dziedzinie

 

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA EKG

Na 5-10 min przed wykonaniem badania należy odpocząć

Przed wykonaniem badania należy poinformować pielęgniarkę (lekarza) o przyjmowanych lekach.

Nie ma żadnych ograniczeń co do przyjmowania pokarmów lub płynów przed badaniem EKG, jednak tuż przed jego wykonaniem nie zaleca się wypijania bardzo zimnych napojów (może to spowodować zmiany w zapisie EKG

opublikowano:
autor: Alkamed
temat: EKG